קטגוריות וגיל

קטגוריות וגיל

גילאי מינימום

מסלול 63 ק"מ:
רוכבים מגיל 16 ומעלה
מסלול 35 ק"מ:
 רוכבים מגיל 13 ומעלה.
מסלול 20 ק"מ:
רוכבים מגיל 12 ומעלה.
מסלול 8 ק"מ:
ללא הגבלת גיל
רוכבים עד גיל 12 מחויבים בליווי מבוגר

קטגוריות למקומות 1-3
מקצה 63 ק"מ 
גברים: כללי
נשים: כללי

כל הזוכים באירוע, מתבקשים להישאר עד תום האירוע לטקס חלוקת הגביעים על מנת לקבל את הגביע.
במידה ונבצר מזוכה להישאר לטקס, ניתן לאסוף את הגביע עד כשבוע ימים מתום האירוע.